Menu Zamknij

Analizy, ekspertyzy oraz raporty

  1. Ekspertyzy i analizy techniczne

  2. Inwentaryzacje

  3. Kosztorysy

  4. Raporty dotyczące budynków– raporty ujmujące całościowo stan konstrukcyjny, techniczny, prawny i konieczne do poniesienia wydatki związane z danym budynkiem. Najczęściej raporty takie powstają przed lub po kupnie obiektu/obiektów.

  5. Analizy działek i gruntów pod kątem ich przydatności pod kątem zabudowy i zamierzeń inwestycyjnych